• Banner welcoming 01

  • Banner Seams 01 2

  • edaftar banner 2 201802019

  • Banner Web BRBP 01

Berita Pusat Pengajian Sains Matematik

berita

Berita Pusat Pengajian Sains Matematik, Jilid 1 Bil 01, Jun 2017 boleh dimuat turun di sini.

Antara kandungan berita kali ini ialah:-

  • Math Trip 2017
  • The Joint Mathematics USM-UMT
  • Program I Love Math
  • Kuiz Matematik Sekolah Menengah Peringkat Negeri Pulau Pinang
  • Program MathCafe
  • USM Penang Cube
  • Karnival Matematik

dan lain-lain lagi.

 

usma1a6a8a4a3a2a5expert