• Banner Seams 01

  • Banner_Web_Math_MathTech_2018.jpg

  • bannerschool

Jadual Orientasi & Jadual Waktu bagi Para Pelajar Sarjana Sains (Mod Campuran & Kerja Kursus)

Berikut adalah jadual orientasi dan jadual waktu para pelajar Sarjana Sains (Mod Campuran dan Kerja Kursus) bagi Semester 1, Sidang Akademik 2017/2018: 

Jadual Waktu Sarjana Sains

Jadual Orientasi Sarjana Sains


usma1a6a8a4a3a2a5expert