• banner edaftar 182

     

  • Banner Msc Teaching website

  • Banner Web BRBP 01

  • Banner Web Math MathTech 2018

MAKLUMAN MSG491/6

 

Perhatian kepada pelajar yang mendaftar MSG491/6 Projek Tahun Akhir. Pelajar dinasihati dari masa ke semasa merujuk e-learning kursus MSG491 bagi mendapatkan maklumat berkaitan:

(i)Jadual Pelaksanaan Projek Tahun Akhir

(ii) Hebahan berkaitan kursus MSG491

(iii) Panduan Penyediaan Poster Projek Tahun Akhir

(iv) Panduan Penyediaan Laporan Projek Tahun Akhir

(v) Jadual Pembentangan Projek Tahun Akhir

(v) Templat Poster

(vi) Keputusan Pertandingan Poster ProjekTahun Akhir

usma1a6a8a4a3a2a5expert