• BSC Math2022

 • BApp Stat2022

 • 4

 • 5

 • BApp ME2022

 • 2

 • 6

 • MscTMnew 01

 • TS2020 01

 • 1

 • bannermt22

 • 3

 • SMS2020 01

Math@USM Calendar

KAD PRIHATIN SISWA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Kad_Prihatin_Siswa.jpeg

Kad Prihatin Siswa (KPS) adalah kad matrik pelajar menggabungkan kad identiti pelajar dengan kad debit RHB Islamic Bank .

Borang persetujuan pembukaan Akaun RHB boleh dicapai melalui campus online pelajar mulai 21 Jun 2022, jam 11.00 pagi sehingga 6 Julai 2022.

Semua pelajar berstatus aktif (Siswazah & Pasca Siswazah) warga negara dan bukan warganegara, perlu mengemaskini maklumat pelajar melalui pautan tersebut untuk persetujuan pembukaan akaun RHB . Pengaktifan kad akan dilakukan di kampus USM masing-masing, pelajar tidak perlu ke mana-mana cawangan RHB.

Untuk maklumat lanjut, para pelajar boleh menghubungi Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni Kampus masing-masing.
BHEPA Induk : bhepa@usm.my / 04-6533107
BHEPA Kejuruteraan : bhepa_eng@usm.my /04-5995535
BHEPA Kesihatan : tpbhepakk@usm.my / 09-7671310

 usm campusonline gold 01 a6 a8 a4 a3 a2