Administrative Staff

 

 DEAN

HKH

Prof. Dr. Hailiza Kamarulhaili
Dekan
Dean

 

 DEPUTY DEANS

LSK

 Prof. Madya Dr. Lee See Keong
Timbalan Dekan (Akademik, Kerjaya dan Antarabangsa) 
Deputy Dean (Academic, Career & International)

FA

Prof. Madya Dr. Farah Aini Abdullah
Timbalan Dekan (Penyelidikan Inovasi dan Libatsama Industri-Komuniti)
Deputy Dean (Research, Innovation & Industry-Community Engagement) 

 

   PROGRAM CHAIRS AND COORDINATORS

ALAR
Dr. Ahmad Lutfi Amri Ramli
Pengerusi Program Sarjana Muda Sains (Matematik)
Bachelor of Science (Mathematics) Program Chair
FPS
Dr. Fam Pei Shan
Pengerusi Program Sarjana Muda Sains Gunaan (Statistik Gunaan) dan Sarjana Muda Sains Gunaan (Matematik dan Ekonomi)
Bachelor of Applied Science (Applied Statistics) & Bachelor of Applied Science (Mathematics and Economics) Program Chair
SS
Prof. Madya Dr. Saratha Sathasivam
Pengerusi Program Siswazah
Postgraduate Program Chair

 

MHA
Dr. Maisarah Haji Mohd
Penyelaras Alumni, Pemasaran dan Penjanaan Kewangan
Alumni, Marketing & Income Generation Coordinator

YMY
Dr. Yazariah Mohd. Yatim
Penyelaras Kemudahan dan Pembangunan Pengajaran
Facility & Teaching Development Coordinator

 

 ASSISTANT REGISTRAR

Puan Akmar
Madam Nur Akmar Idris
Principal Assistant Registrar

wafi
Mr. Ahmad Wafi Sahedan
Assistant Registrar

 

 usm campusonline gold 01 a6 a8 a4 a3 a2