School of Mathematical Sciences  |  Universiti Sains Malaysia

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Untuk makluman, semua graduan DIWAJIBKAN mengisi 2 kajian Graduan sebelum mengambil jubah konvokesyen. Kajian Graduan boleh dicapai melalui pautan seperti di bawah:

1. SISTEM KAJIAN PENGESANAN GRADUAN (SKPG)
Pautan: great.mohe.gov.my

2. SISTEM USAHAWAN SISWA (SUis)
Pautan: suis.usm.my

Bersama-sama ini disertakan poster dan video panduan pengisian Kajian Graduan yang juga boleh dicapai melalui dashboard GE HEBAT di pautan hdc.usm.my/sektor/kerjaya-kebolehpasaran-graduan/kajian-graduan

Kerjasama saudara/saudari amatlah diharapkan.

Sekian, terima kasih.

campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01

School of Mathematical Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Penang, Malaysia
Tel : +604 653 3284 | Fax : +604 657 0910  |  E-Mail : dean_mat@usm.my  |  icon admin