School of Mathematical Sciences  |  Universiti Sains Malaysia

KAD PRIHATIN SISWA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Kad_Prihatin_Siswa.jpeg

Kad Prihatin Siswa (KPS) adalah kad matrik pelajar menggabungkan kad identiti pelajar dengan kad debit RHB Islamic Bank .

Borang persetujuan pembukaan Akaun RHB boleh dicapai melalui campus online pelajar mulai 21 Jun 2022, jam 11.00 pagi sehingga 6 Julai 2022.

Semua pelajar berstatus aktif (Siswazah & Pasca Siswazah) warga negara dan bukan warganegara, perlu mengemaskini maklumat pelajar melalui pautan tersebut untuk persetujuan pembukaan akaun RHB . Pengaktifan kad akan dilakukan di kampus USM masing-masing, pelajar tidak perlu ke mana-mana cawangan RHB.

Untuk maklumat lanjut, para pelajar boleh menghubungi Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni Kampus masing-masing.
BHEPA Induk : bhepa@usm.my / 04-6533107
BHEPA Kejuruteraan : bhepa_eng@usm.my /04-5995535
BHEPA Kesihatan : tpbhepakk@usm.my / 09-7671310

  • Hits: 371

campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01campusonline gold 01

School of Mathematical Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Penang, Malaysia
Tel : +604 653 3284 | Fax : +604 657 0910  |  E-Mail : dean_mat@usm.my  |  icon admin